მოგწონთ ნეოფარმის პრეპარატები?
ძალიან კარგია
უკეთესი ჯობია
არ მომწონს
საშინელებაა
» შედეგები
     
ქველმოქმედება
შპს "ნეოფარმი" სამეცნიერო-კვლევითი, საწარმოო და კომერციული საქმიანობის პარალელურად აქტიურად ეწევა საქველმოქმედო საქმიანობას. იგი უსასყიდლოდ გადასცემს მის მიერ წარმოებულ და სხვა სამკურნალო საშუალებებს მაღალმთიანი რაიონების მოსახლეობას, სოციალურად შეჭირვებულებს, ხანდაზმულებს და მიუსაფარ სახლთა ბინადართ. ამასთანავე აქტიურად თანამშრომლობს საქველმოქმედო ფონდ "მომავლის გზა"-სთან.

"
Copyright (c) 2010 NEOPHARMI+ LTD - All Rights Reserved