მოგწონთ ნეოფარმის პრეპარატები?
ძალიან კარგია
უკეთესი ჯობია
არ მომწონს
საშინელებაა
» შედეგები
     
ანალიზი
lab
 

 საწარმოში ფუნქციონირებს ლაბორატორია, რომლის მთავარ მიზანს წარმოადგენს წარმოებული სამკურნალწამლო საშუალებების ხარისხის კონტროლი. მიზნის მისაღწევად წარმოებაში მუდმივად ხორციელდება შემდეგი სახის ანალიზები:  

  • ნედლეულის, ნახევარფაბრიკატების, დამხმარე ნივთიერებებისა და მასალების შესაბამისობის ანალიზი ევროპული სტანდარტების მიხედვით
  • მედიკამენტების წარმოების სტადიური კონტროლი
  • მზა პროდუქციის ხარისხის კონტროლი

 ლაბორატორიის პერსონალს წარმოადგენს შესაბამისი კომპეტენციისა და კვალიფიკაციის მქონე პერსონალი, რომლებიც მუდმივად გადიან ტრეინინგს ანალიზის ახალ ქიმიურ, ბიოლოგიურ და ინსტრუმენტულ მეთოდებთან დაკავშირებით."
Copyright (c) 2010 NEOPHARMI+ LTD - All Rights Reserved